Psykolog i Helsingborg

Psykolog i Helsingborg

Psykodynamisk terapi med relationellt och existentialistiskt fokus.

Psykolog P. Wrobel erbjuder

I dagens hektiska värld står vi inför många olika utmaningar, och det är naturligt att ibland behöva hjälp utifrån för att övervinna hinder. Alla kan uppleva perioder av ångest, nedstämdhet eller en känsla av osäkerhet och riktning i livet

Att uppleva en känsla av mening och sammanhang i livet är av stor vikt för oss människor. Genom att rikta blicken inåt får vi insikt i hur våra känslor, relationer och beteenden påverkar både oss själva och andra, samt vår egen livsriktning. En fördjupad självinsikt är en ovärderlig förmåga som rustar oss för att möta livets utmaningar och motgångar samt spelar en avgörande roll i att skapa ett meningsfullt liv.

Min vision är att kunna bidra till din ökade förståelse av dig själv och dina unika erfarenheter, vilket i sin tur kan stärka din självkänsla och hjälpa dig att leva det liv du önskar.

Här är några exempel på frågor och utmaningar jag kan hjälpa dig med:

  • Ångest och oro
  • Nedstämdhet och depression
  • Svåra livsbeslut
  • Sökande efter meningsfullhet
  • Kriser och förluster
  • Stress och utbrändhet
  • Relationella svårigheter
  • Självutveckling
  • Filosofiska och psykologiska frågeställningar

Jag erbjuder psykoterapi av varierande längd, konsulterande samtal, enstaka rådgivande samtal, handledning samt gruppterapi. Välkommen att kontakta mig för frågor eller boka en tid för samtal.

Hur kan psykoterapi var till hjälp?

Terapi är ett verktyg som har använts genom tiderna för att hjälpa människor att övervinna hinder och växa som individer. Genom att utforska din egen historia, sätta dina problem i ett sammanhang och öka medvetenheten om ditt inre och yttre liv, kan vi tillsammans skapa en grund för acceptans och förändring.

Samtalen

För mig är det viktigt att skapa en öppen, trygg och ärlig miljö. En respektfull relation skapar förutsättningar för att du ska få ut det du önskar av samtalen. Att träffa en psykolog kan betyda olika saker för olika personer utifrån situation och behov, därför anpassas samtalen efter dina behov och utefter den förändring du önskar i ditt liv. Fokus är att du ska få utforska ditt inres olika sidor och få nya insikter som kan hjälpa dig att skapa ett friare liv, öka din livskvalitet och upplevelse av mening i livet.

Psykolog i Helsingborg

Mitt namn är Peter Wrobel och jag är legitimerad psykolog med examen från Lunds universitet. Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat med psykoterapi som grundar sig i den psykodynamiska traditionen och den existentiella filosofin.

Hur kan jag hjälpa dig?

Välkommen att kontakta mig för frågor eller boka en tid för samtal.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.